Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 277 có những nội dung chính sau đây:

- Triển khai kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt - Nhật.

- Nhiều tiềm năng trong hợp tác quốc phòng Việt Nam - EU.

- Tăng cường hợp tác quân y phòng chống dịch Covid-19.