Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 266 có những nội dung chính sau đây:

- Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản.

- Duyệt binh hàng hải quốc tế sẽ được tổ chức tại Nha Trang.

- Thành lập Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3.