Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 274 có những nội dung chính sau đây:

- Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 vượt khó trên thực địa.

- Đảm bảo an toàn cho lực lượng GGHB trong xung đột và dịch bệnh.