Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 267 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam ngày càng có uy tín trong đào tạo Công binh GGHB.

- Những thành viên "nhiệm kỳ 2" ở bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3.