Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương đã hoàn thành công tác tuyển quân năm 2021 và tổ chức giao, nhận quân cho các đơn vị quân đội. Thế nhưng đâu đó trên internet và một số trang mạng xã hội, lại xuất hiện các bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc về luật nghĩa vụ quân sự ở Việt Nam cũng như công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ vào môi trường quân đội. Trong chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các chuyên gia, cán bộ quân đội để làm rõ hơn về vấn đề này.