Mới đây tổ chức theo dõi nhân quyền Human Right Watch (HRW) có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ lại tung ra cái gọi là báo cáo thế giới hàng năm, hay còn gọi là phúc trình thường niên, cố ý xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Như thường lệ, báo cáo thế giới năm 2021 dày tới 761 trang của tổ chức này lại nêu ra với nhiều nội dung không đúng, sai lệch với thực tế ở Việt Nam. Đây là những đánh giá thiếu khách quan, mang tính quy chụp và cố tình xuyên tạc. Chúng ta cần phải hiểu đúng và đấu tranh đối với những đánh giá sai lệch này.