Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện và xử lý nghiêm minh. Nhiều cán bộ Đảng viên có hành vi sai phạm liên quan đến tham nhũng trong đó có những cán bộ cao cấp, cả đương chức và nghỉ hưu, đó là một trong những đánh giá mới đây của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Có thể khẳng định những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đã góp phần vào thành tựu chung của đất nước, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng nhà nước ta. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây dư luận không khỏi bất bình trước việc các thế lực thù địch chống phá và các phần tử bất mãn đã có những bài viết xuyên tạc thực tế về kết quả phòng, chống tham nhũng. Chương trình Nhận diện sự thật sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí nhận diện rõ những chiêu trò, thủ đoạn này.