Những liệt sĩ đã được truy phong, truy thăng, truy tặng những phần thưởng xứng đáng với sự hy sinh to lớn, gia đình thân nhân các liệt sĩ cũng đã và sẽ nhận được sự quan tâm, chia sẻ cho những mất mát không gì bù đắp được. Nhưng hơn tất cả những phần thưởng thì tình yêu, sự trân trọng, tưởng nhớ, biết ơn của người dân, của đồng chí đồng đội, của những người ở lại mới là phần thưởng cao quý nhất. Để ở nơi nào đó rất xa, các anh có thể yên lòng rằng sự hy sinh của các anh càng thêm ý nghĩa, đồng đội sẽ thay các anh làm tiếp những công việc còn dang dở... Mưa lũ sẽ tan, cuộc sống bình yên sẽ trở lại và mỗi tấc đất nơi các anh nằm xuống sẽ nở hoa. Những luận điệu vô ơn, xuyên tạc về sự hy sinh của các anh chỉ là những cơn gió thoảng qua và đã bị dập tắt bởi sự thật không thể đảo ngược.