Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay, cùng với việc làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế và quy định của các cấp chính quyền, thì việc nâng cao cảnh giác với những tin tức giả, ăn theo dịch bệnh, nhất là những thông tin xuyên tạc, bóp méo về tình hình dịch bệnh ở nước ta nhằm mục đích xấu cũng là cách để góp phần thiết thực vào phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, giữ yên bình cho cuộc sống của mọi người, mọi nhà.