Bản chất truyền thống của quân đội ta vẫn không thay đổi, một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, trung với Đảng, hiếu với dân vẫn luôn thấm đượm trong mỗi hành động, việc làm của từng cán bộ chiến sĩ. Nhìn từ đại dịch Covid-19 vừa qua, với bản chất, truyền thống bộ đội cụ Hồ, quân đội ta đã tham gia rất tích cực, hiệu quả, được Đảng, Chính phủ,nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Với họ, điều hạnh phúc nhất là dù trong quân đội vẫn còn tồn tại những sai phạm, các thế lực thù địch, đối tượng chống đối, cơ hội chính trị thường xuyên sử dụng các âm mưu thủ đoạn thâm độc, nhưng Đảng, Nhà nước và tuyệt đại bộ phận nhân dân vẫn dành cho quân đội sự tin tưởng, yêu thương.