Thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, Khóa 12 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, một trong những tổ chức cơ sở Đảng là Đảng bộ Lữ đoàn 172, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân xác định tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng, phát huy tốt những kết quả đạt được về công tác xây dựng Đảng từ những năm trước, trong đó, chú trọng đột phá về xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh theo tiêu chí bốn tốt, nhất là ở Đảng bộ bộ phận và các chi bộ.