Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng. Đặc biệt là việc đẩy mạnh phát triển Đảng vào các vùng sông yếu, các cơ sở Đảng còn ít Đảng viên. Công tác phát triển Đảng viên nói chung và phát triển Đảng viên là người dân tộc thiểu số nói riêng đã đưa các cấp Ủy, Đảng tỉnh Tuyên Quang đặc biệt quan tâm. Trong chương trình "Giữ trọn lời thề", mời quý khán giả và các đồng chí cùng tìm hiểu về công tác này ở một số Đảng bộ cơ sở của tỉnh Tuyên Quang.