Tự soi tự sửa trong công tác xây dựng Đảng là một công việc cần phải làm thường xuyên của mỗi cán bộ Đảng viên. Soi thấy chưa đẹp, chưa chuẩn mực để sửa cho đẹp hơn, chuẩn mực hơn là điều rất cần làm. Những câu chuyện thực tế trên địa bàn các đơn vị của Quân khu 2 cho thấy đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc "Soi để sửa".