Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa Xuân vì thế mỗi khi Tết đến, Xuân về, từ thành phố tới nơi vùng cao, vùng xâu, vùng xa đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa cùng với khẩu hiệu thiêng liêng "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới" đó cũng là cách bày tỏ lòng biết ơn của quân và dân ta với Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu. Sự biết ơn sâu sắc ấy đã được thể hiện qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, qua các hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động đồng hành cùng nhân dân.