Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là một kỳ tích của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là một con đường của ý chí quyết chiến, quyết thắng và lòng dũng cảm của khí phách một dân tộc anh hùng. Trường Sơn đã trở thành huyền thoại bởi đây không chỉ là một tuyến chi viện chiến lược quy mô lớn mà còn là một chiến trường thực sự, nơi đấu trí - đấu lực giữa quân và dân Việt Nam với đế quốc Mỹ xâm lược. Để làm nên con đường huyền thoại, có biết bao cán bộ, Đảng viên gương mẫu, trung kiên sẵn sàng hy sinh để giữ trọn lời thề với Đảng.