Bám sát thực tiễn cơ sở, Đảng ủy quân sự tỉnh Lào Cai đã xác định những nội dung trọng tâm trong đổi mới tác phong lãnh đạo ở từng giai đoạn cụ thể. Cán bộ cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ được thể hiện trong công tác và thực hiện nhiệm vụ nhất là trong huấn luyện, diễn tập và phòng chống thiên tai. Nhờ vậy, đến nay, đội ngũ cán bộ chủ trì và bí thư cấp ủy đã có sự chuyển biến tích cực về phương pháp, tác phong công tác thể hiện ở tinh thần trách nhiệm cao với đơn vị.