Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 308 có những nội dung chính sau đây:

- Hợp tác quốc phòng là một trụ cột của quan hệ Việt - Trung.

- Tăng cường đào tạo tiếng Pháp cho các cán bộ quân y Việt Nam.