Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 305 có những nội dung chính sau đây:

- Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

- Hợp tác quốc phòng Việt Nam - EU phát triển tích cực.