Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 294 có những nội dung chính sau đây:

- Nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào.

- Hoa xương rồng trên cát trắng.