Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 284 có những nội dung chính sau đây:

- Hàng tiếp tế đã tới Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 tại Nam Sudan.

- Tùy viên Quốc phòng Trung Quốc trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam.