Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 280 có những nội dung chính sau đây:

- Điện đàm trực tuyến giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và các nước đối tác.

- Đối thoại quan chức quốc phòng diễn đàn khu vực ASEAN.