Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 282 có những nội dung chính sau đây:

- Vượt Covid-19, chi viện tới Nam Sudan.

- Quân đội nhân dân Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Army Games.