Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 283 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam và Cu ba tích cực hợp tác trong phòng chống dịch Covid-19.

- Đội tuyển hóa học quyết tâm giữ vững thành tích tại Army Games 2020.

- 40 năm chuyến du hành vào vũ trụ của anh hùng Phạm Tuân.