Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 296 có những nội dung chính sau đây:

- Nâng cao chuyên môn công binh đáp ứng tiêu chuẩn của LHQ.

- Hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.