Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 295 có những nội dung chính sau đây:

- Tuyên dương các đội tuyển tham gia Army Games 2020.

- Dấu ấn Quân đội nhân dân Việt Nam tại Hội thao quân sự quốc tế 2020.