Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 300 có những nội dung chính sau đây:

- Sớm triển khai kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản.

- Hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao Asean.

- Những sự giúp đỡ đặc biệt dành cho Bệnh viện Dã chiến số 2.