Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 219 có những nội dung chính sau đây:

- Hợp tác trong ADMM+ đạt hiệu quả thiết thực.

- Phó Tổng thư ký Liên Hợp quốc trả lời phỏng vấn Truyền hình Quốc phòng Việt Nam về hoạt động Gìn giữ hòa bình.

- ASEAN bảo đảm an ninh bền vững.