Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 217 có những nội dung chính sau đây:

- Quân đội Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác công tác Đảng, công tác chính trị.

- Hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

- Món quà hữu nghị từ Việt Nam.

- Trao trả kỷ vật chiến tranh để trân trọng hơn hòa bình.