Những nội dung chính trong Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 210:

- 5 năm Việt Nam tham gia Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

- Truyền thông đồng hành cùng lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

- Hậu phương vững chắc của những người lính mũ nồi xanh.