Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 216 có những nội dung chính sau đây:

- Thúc đẩy hợp tác Quốc phòng Việt Nam - Philippines.

- Quân đội Việt Nam - Lào tăng cường hộ tác công tác Đảng, công tác chính trị.

- Chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh.