Bản tin Trưa ngày 06/06/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Lan tỏa những tấm gương bình dị mà cao quý.

- Uy tín của các học viện, trường quân đội.

- Chia sẻ dữ liệu vi phạm luật giao thông đường bộ.

- Hà Nội tổng rà soát, cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão.