Bản tin Trưa ngày 29/05/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Sẽ trình diễn máy bay quân sự tại triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2020.

- Các đơn vị tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỷ 2020-2025.

- Các đơn vị tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới.

- Gia tăng nhu cầu tìm việc làm hậu Covid-19.