Bản tin Trưa ngày 20/05/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Quốc hội khóa XIV bắt đầu kỳ họp thứ 9.

- LLVT Hậu Giang chú trọng huấn luyện sát với địa hình sông nước.

- Đầu tư nhà ga t3 Tân Sơn Nhất.