Bản tin Trưa ngày 11/5/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Học Bác về sự gương mẫu ở Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự.

- Hà Nội đón học sinh tiểu học, mầm non quay trở lại lớp.

- Hoa Kỳ cảnh báo hội chứng lạ ở trẻ em.