Bản tin Trưa ngày 13/05/2020 có những nội dung chính sau đây:

Giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2020”.

-  Đảng bộ một số đơn vị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Vùng ngọt hoá Cà Mau tiếp tục sụp lún nghiêm trọng.

- Thế giới cẩn trọng giữa kiểm soát dịch và khôi phục kinh tế.