Bản tin Trưa ngày 12/05/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Quân khu 5: Chiến sĩ mới tự tin vượt qua đợt kiểm tra "Ba tiếng nổ".

- Who kêu gọi cảnh giác với Covid-19.

- Đảng bộ với các đơn vị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.