Bản tin Trưa ngày 14/05/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Các đơn vị tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

- Điều chỉnh huấn luyện cho bộ đội khi thời tiết thay đổi.

- Tháo gỡ những vướng mắc để doanh nghiệp tiếp cận gói hỗ trợ hậu Covid-19.

- Who cảnh báo virus Sars-Cov-2 có thể không bao giờ biến mất.