Bản tin Trưa ngày 16/05/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Đảm bảo an toàn trong môi trường lao động đặc thù.

- Chiến sĩ mới vững vàng, tự tin vượt qua "3 tiếng nổ".

- Who điều tra hội chứng viêm lạ ở trẻ em.