Bản tin Trưa ngày 27/5/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Đảng bộ các đơn vị Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Quân y Asean diễn tập trực tuyến cơ chế phòng, chống dịch Covid-19.

- Tạo môi trường sống an toàn, bảo vệ trẻ em toàn diện.

- Nga ấn định thời điểm tổ chức duyệt binh Ngày Chiến thắng /