Bản tin Trưa ngày 24/5/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Tăng cường huấn luyện làm chủ khí tài hiện đại.

- Ngành Huậ Cần Quân khu 2 phát huy năng lực tại chỗ.

- Vé máy bay mùa hè giảm giá mạnh.