Bản tin Trưa ngày 21/5/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Trình Quốc hội Luật Biên phòng Việt Nam.

- Đảng bộ các đơn vị Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Vượt lớp ở bậc tiểu học có thật sự phù hợp?

- Hơn 2 triệu người đã khỏi bệnh Covid-19.