Bản tin Trưa ngày 22/5/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ Quốc phòng kiểm tra Vùng Cảnh sát biển 1.

- Các đơn vị tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ quân đội chữa cháy rừng Hòn Đất, Kiên Giang.

- Du lịch hè 2020: Đẩy mạnh truyền thông điểm đến an toàn.