Bản tin Trưa ngày 25/05/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Quân ủy Trung ương cho ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

- Huấn luyện kíp chiến đấu tham gia hội thao.

- Hà Nội xuất hiện hai ổ dịch sốt xuất huyết lớn.

- Mỹ Latin và Trung Đông là điểm nóng trên bản đồ Covid-19.