Bản tin Trưa ngày 26/05/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ đội tích cực chữa cháy rừng tại Đà Nẵng.

- Bắt đối tượng vận chuyển gàn 21kg ma túy và 3 khẩu súng.

- Lô quả vải thiều đầu tiên xuất sang Singapore, Hoa Kỳ và Australia.