Bản tin Trưa ngày 01/6/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ Quốc phòng triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong tháng 6/2020.

- Đảm bảo tính minh bạch, chặt chẽ trong tuyển sinh quân sự.

- Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

- Bộ Giao thông Vận tải vẫn giữ đề xuất xe máy phải bật đèn nhận diện cả ngày.