Bản tin Trưa ngày 30/05/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Các đơn vị tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới.

- Đảm bảo mạch máu thông tin của LLVT Quân khu 4.

- Rà soát tình trạng an toàn cây xanh trong trường học.

- Hoa Kỳ chấm dứt quan hệ với WHO.