Bản tin Trưa ngày 04/6/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

- Hiệu quả công tác đổi mới giáo dục chính trị qua hội thi.

- Không quy định cứng bắt buộc xe máy bật đèn ban ngày.

- Nhiều nước châu Âu tiếp tục nới lỏng phong tỏa