Bản tin Trưa ngày 03/06/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục duy trì và phát triển Công nghiệp Quốc phòng, An ninh.

- Cơ quan Tổng cục Chính trị thực hiện hiệu quả công tác tài chính.

- Hà Nội bố trí 62 chốt giải tỏa ùn tắc giao thông.