Bản tin Trưa ngày 02/06/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Chuẩn bị tốt nhất cho giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia.

- Những chiến sĩ lái xe QK9 trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

- Chính phủ đề nghị giảm thuế đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

- các nhà xuất bản cần sớm giải quyết khó khăn về cung ứng sách giáo khoa.