Bản tin Trưa ngày 05/06/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Nâng cao nhận thức về hiểm họa bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

- Bệnh viện Dã chiến tại Nam Sudan và thông điệp ý nghĩa từ rác thải nhựa.

- Hội nghị Thượng đỉnh về vaccine huy động được 8.8 tỉ USD.